Zakat Fitrah sebagai Sarana Bantuan untuk Kaum Marhun : donasi.id

 

 

 

Halo! Selamat datang di artikel jurnal kami yang akan membahas tentang zakat fitrah sebagai sarana bantuan bagi kaum marhun. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan secara detail mengenai zakat fitrah dan bagaimana zakat ini dapat menjadi sarana bantuan yang penting bagi mereka yang membutuhkan. Semoga artikel ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda.

Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim sebagai tanda syukur mereka di akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah ini digunakan untuk membersihkan diri dan memurnikan jiwa. Selain itu, zakat fitrah juga berfungsi sebagai bentuk solidaritas sosial antara umat Muslim yang memiliki lebih dengan mereka yang belum mendapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, zakat fitrah biasanya diberikan dalam bentuk makanan pokok atau uang tunai yang kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Fungsi dan Manfaat Zakat Fitrah

Zakat fitrah memiliki beberapa fungsi dan manfaat yang penting, antara lain:

 1. Membantu kaum marhun dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.
 2. Menjaga kestabilan ekonomi di masyarakat dengan cara mengalirkan kekayaan dari yang lebih mampu kepada yang kurang mampu.
 3. Memberikan kesempatan bagi umat Muslim untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang dilakukan selama bulan Ramadan.
 4. Mempererat tali persaudaraan antar sesama umat Muslim.
 5. Memperkuat rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan di antara umat Muslim.

Prosedur dan Syarat Zakat Fitrah

Untuk melakukan zakat fitrah, terdapat beberapa prosedur dan syarat yang perlu diperhatikan, di antaranya:

Prosedur Zakat Fitrah

Prosedur zakat fitrah meliputi langkah-langkah berikut:

 1. Menentukan jumlah zakat fitrah yang akan dikeluarkan.
 2. Melakukan pembayaran zakat fitrah sebelum hari raya Idul Fitri.
 3. Menyalurkan zakat fitrah kepada yang berhak menerimanya melalui lembaga zakat atau langsung kepada yang membutuhkan.
 4. Mencatat pembayaran zakat fitrah sebagai bukti bagi diri sendiri dan keluarga.

Syarat Zakat Fitrah

Syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan zakat fitrah meliputi:

 1. Islam sebagai agama yang dianut.
 2. Mencapai nisab atau batas minimum kekayaan yang pasti.
 3. Mempunyai kelebihan harta yang mencukupi memenuhi kebutuhan hidup selama setahun.
 4. Dilakukan dengan ikhlas dan tulus sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Pelaksanaan Zakat Fitrah

Zakat fitrah dapat dilaksanakan melalui beberapa metode, di antaranya:

Pelaksanaan Melalui Lembaga Zakat

Anda dapat menyalurkan zakat fitrah melalui berbagai lembaga zakat yang ada, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompet Dhuafa, atau lembaga zakat lainnya. Lembaga-lembaga zakat ini akan menyalurkan zakat fitrah Anda kepada kaum marhun yang membutuhkan dengan cara yang terorganisir.

Pelaksanaan Langsung

Anda juga dapat menyalurkan zakat fitrah secara langsung kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan makanan pokok atau memberikan uang tunai kepada mereka yang layak menerima zakat fitrah. Pastikan untuk memastikan penerima zakat fitrah adalah orang yang berhak dan membutuhkan.

Tabel Zakat Fitrah

Jumlah Anggota Keluarga Jumlah Zakat Fitrah (kg/bentuk lainnya) Nilai Zakat Fitrah (Rp)
1 3 x
2 6 x
3 9 x
4 12 x
5 15 x

FAQ tentang Zakat Fitrah

1. Apa itu zakat fitrah?

Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim sebagai tanda syukur mereka di akhir bulan Ramadan.

2. Apa fungsi zakat fitrah?

Zakat fitrah memiliki beberapa fungsi, antara lain membantu kaum marhun dalam memenuhi kebutuhan pokok, menjaga kestabilan ekonomi, memberikan kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa, mempererat tali persaudaraan, dan memperkuat rasa empati dan kebersamaan di antara umat Muslim.

3. Bagaimana cara pelaksanaan zakat fitrah?

Zakat fitrah dapat dilaksanakan melalui lembaga zakat atau secara langsung dengan memberikan makanan pokok atau uang tunai kepada mereka yang berhak menerima.

4. Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan?

Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan tergantung pada jumlah anggota keluarga. Biasanya, zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk 3 kg beras atau bentuk lainnya.

5. Apa syarat dalam menjalankan zakat fitrah?

Syarat menjalankan zakat fitrah antara lain adalah Islam sebagai agama yang dianut, mencapai nisab atau batas minimum kekayaan, memiliki kelebihan harta yang mencukupi, dan dilakukan dengan ikhlas dan tulus sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Sumber :